44 94 60 90
Bestil et tilbud

Pas og visum på studierejsen

Pas og visum på studierejsen

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Grupperejsebureauet oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og evt. visumkrav. Oplysninger om pas og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Er der nogle i gruppen, der ikke har dansk pas eller har dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre Grupperejsebureauet opmærksom på dette, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Oftest vil der være tale om destinationens konsulat i København.

For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte Grupperejsebureauet ApS for yderligere information om disse regler.

Det er den enkelte rejsendes eget ansvar at sørge for, at pas og eventuelt visum er i orden inden afrejse.

Du kan læse mere om de enkelte landes pas- og visumregler her

Er der ikke-danske statsborgere i gruppen, er det vigtigt at sikre, at de pågældende har gyldige rejsedokumenter.  Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside her

Du kan også tage kontakt til Udlændingeservice her 

Kontakt

Grupperejsebureauet

MEdlem af