44 94 60 90
Bestil et tilbud

Forsikringer tryghed på rejsen

Tryghed - både før og under studierejsen

Grupperejsebureauet tilbyder rejse- og afbestillingsforsikringer i samarbejde med  Gouda Rejseforsikring.

Hvad dækker en rejseforsikring – og hvornår?

En rejseforsikring dækker, hvis uheldet skulle være ude undervejs på studierejsen, enten i tilfælde af tilskadekomst eller opstået sygdom. Rejseforsikringen dækker fra udrejsens påbegyndelse til hjemrejsens afslutning.

Hvem kan tegne rejseforsikring?
For at kunne tegne en rejseforsikring er det en forudsætning, at man har både det gule og det blå sygesikringskort. Det blå sygesikringskort skal altid medbringes på rejsen.

En rejseforsikring på studierejsen dækker bl.a.:

  • Døgnbemandet alarmcentral med dansktalende personale
  • Døgnbemandet lægevagt med dansktalende læger, sygeplejersker og krisepsykologer
  • Lægeordineret hjemtransport
  • Hjemkaldelse ved død eller alvorlig sygdom af nære familiemedlemmer
  • Dækning af udgifter til behandling, evt. indlæggelse i udlandet

I samarbejde med Gouda Rejseforsikring tilbyder vi to typer rejseforsikring: en grupperejseforsikring og en individuel rejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring – en grupperejseforsikring
Gouda tilbyder en skole- og ungdomsrejseforsikring, som er en grupperejseforsikring til en særlig favorabel pris. Det kræves ikke, at hele gruppen tegner forsikring, men for at få den favorable gruppepris, kræves at minimum 10 personer tegner en rejseforsikring. Samtidig er det en forudsætning, at de forsikrede er under 30 år.

Priseksempel:

[[PRICETABLE:Rejseforsikring]]

 Læs mere om Goudas skole- og ungdomsrejseforsikring her 


Ungdomsrejseforsikring – en individuel rejseforsikring
En ungdomsrejseforsikring er en individuel forsikring, som kan tegnes af personer under 35 år. Ungdomsrejseforsikringen tegnes, hvis der er færre end 10 personer i gruppen, der ønsker at tegne forsikring.

Læs mere om Goudas ungdomsrejseforsikring her 

Er en rejseforsikring obligatorisk?
Det er ikke obligatorisk at tegne en rejseforsikring, men langt de fleste uddannelsesinstitutioner kræver, at eleverne er dækket af en rejseforsikring.
Grupperejsebureauet anbefaler altid, at alle er dækket af en rejseforsikring. Hvis uheldet er ude, så får I uvurderlig hjælp af forsikringsselskabet undervejs, og den sygdomsramte undgår en efterfølgende uoverskuelig økonomisk udskrivning.

En rejseforsikring skaber tryghed på studierejsen.


Det blå sygesikringskort – hvad dækker det og er det nok?
Det blå sygesikringskort kan benyttes ved rejser til alle EU-lande samt Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz. Det blå sygesikringskort giver adgang til behandling hos læge og offentlige sygehuse i de pågældende lande.
Du bliver sidestillet med borgere i det pågældende land, og du kan derfor risikere at skulle afholde udgifter til behandling, hvis du bliver syg. Der er stor forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, og derfor dækker kortet forskelligt, alt efter hvor du opholder dig.

Du skal være opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke dækker hjemtransport og transport til og fra behandlingsstedet i rejselandet.

Derfor anbefaler vi, at alle tegner en rejseforsikring – det er din sikkerhed for at være sikret bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude.

Du kan læse mere om det blå sygesikringskort her!

Hvad dækker en afbestillingsforsikring – og hvornår?

En afbestillingsforsikring sikrer, at den forsikrede får sit indbetalte beløb for rejsen tilbage, hvis rejsen ikke kan gennemføres på grund af akut opstået sygdom, tilskadekomst mv., dog kræves at man kan fremvise lægeerklæring. Afbestillingsforsikring skal købes samtidig med køb af rejsen.

Hvad koster en afbestillingsforsikring?
En afbestillingsforsikring kan tegnes enkeltvis og koster 6% af rejsens pris.
Tegnes afbestillingsforsikringen for minimum 10 personer, koster den 4% af rejsens pris.

Læs mere om Goudas afbestillingsforsikring her!

Har du spørgsmål til forsikringer, er du velkommen til at ringe til os
på tlf. +45 44 94 60 90 eller sende os en mail.

Se oversigten over alle vore studierejser her

Kontakt

Grupperejsebureauet

MEdlem af